BẠCH THỦ ĐỀ

Chưa được phân loại
 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

  Để Vào Bờ An Toàn Anh Em Phải Biết CHỐT SỐ Đúng – Tránh Mất Tiền Oan – Hãy Giao việc chốt Số cho chúng tôi nếu Bạn không Tự Tin !!

  BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SUPPER VIP (1 ngày), giá: 1.000.000 VNĐ 

 Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.

Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k )

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 

THốNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay
21/11/2019 29 miss
20/11/2019 19 miss
19/11/2019 42 ĂN ĐỀ
18/11/2019 84 ĂN ĐỀ
17/11/2019 00 ĂN ĐỀ
16/11/2019 82 ĂN ĐỀ
15/11/2019 46 miss
14/11/2019 84 miss
13/11/2019 72 miss
12/11/2019 57 miss
11/11/2019 59 miss
10/11/2019 10 ĂN ĐỀ
09/11/2019 02 ĂN ĐỀ
08/11/2019 35 miss
07/11/2019 14 miss
06/11/2019 81 ĂN ĐỀ
05/11/2019 90 ĂN ĐỀ
04/11/2019 43 ĂN ĐỀ
03/11/2019 11 ĂN ĐỀ
02/11/2019 91 miss
01/11/2019 09 miss
31/10/2019 94 miss
30/10/2019 89 miss
29/10/2019 66 miss
28/10/2019 24 miss
27/10/2019 17 miss
26/10/2019 28 miss
25/10/2019 56 miss
24/10/2019 74 ĂN ĐỀ
23/10/2019 72 miss
22/10/2019 13 miss
21/10/2019 74 ĂN ĐỀ
20/10/2019 46 miss
19/10/2019 98 ĂN ĐỀ
18/10/2019 97 ĂN ĐỀ
17/10/2019 61 ĂN ĐỀ
16/10/2019 41 ĂN ĐỀ
15/10/2019 31 miss
14/10/2019 67 miss
13/10/2019 48 ĂN ĐỀ
12/10/2019 19 miss
11/10/2019 68 ĂN ĐỀ
10/10/2019 46 ĂN ĐỀ
09/10/2019 85 miss
08/10/2019 68 miss
07/10/2019 00 ĂN ĐỀ
06/10/2019 57 miss
05/10/2019 52 ĂN ĐỀ
04/10/2019 51 ĂN ĐỀ
03/10/2019 27 ĂN ĐỀ
02/10/2019 10 miss
01/10/2019 79 miss
30/09/2019 64 ĂN ĐỀ
29/09/2019 56 miss
28/09/2019 46 miss
27/09/2019 78 ĂN ĐỀ
26/09/2019 57 ĂN ĐỀ
25/09/2019 59 ĂN ĐỀ
24/09/2019 24 ĂN ĐỀ
23/09/2019 25 miss
22/09/2019 74 ĂN ĐỀ
21/09/2019 78 ĂN ĐỀ
20/09/2019 11 miss
19/09/2019 20 ĂN ĐỀ
18/09/2019 36 miss
17/09/2019 68 miss
16/09/2019 97 ĂN ĐỀ
15/09/2019 18 miss
14/09/2019 43 ĂN ĐỀ
13/09/2019 82 ĂN ĐỀ
12/09/2019 16 miss
11/09/2019 56 miss
10/09/2019 11 ĂN ĐỀ
09/09/2019 73 miss
08/09/2019 68 ĂN ĐỀ
07/09/2019 16 ĂN ĐỀ
06/09/2019 93 miss
05/09/2019 59 miss
04/09/2019 84 ĂN ĐỀ
03/09/2019 54 ĂN ĐỀ
02/09/2019 16 miss
01/09/2019 97 ĂN ĐỀ
31/08/2019 60 ĂN ĐỀ
30/08/2019 66 ĂN ĐỀ
29/08/2019 73 ĂN ĐỀ
28/08/2019 58 miss
27/08/2019 78 miss
26/08/2019 37 miss
25/08/2019 21 miss
24/08/2019 62 ĂN ĐỀ
23/08/2019 47 ĂN ĐỀ
22/08/2019 94 miss
21/08/2019 37 ĂN ĐỀ
20/08/2019 65 ĂN ĐỀ
19/08/2019 82 ĂN ĐỀ
18/08/2019 00 miss
17/08/2019 11 miss
16/08/2019 65 miss
15/08/2019 74 ĂN ĐỀ
14/08/2019 38 miss
13/08/2019 81 ĂN ĐỀ
12/08/2019 59 ĂN ĐỀ
11/08/2019 76 ĂN ĐỀ
10/08/2019 40 ĂN ĐỀ
09/08/2019 88 miss
08/08/2019 57 miss
07/08/2019 36 miss
06/08/2019 37 miss
05/08/2019 85 miss
04/08/2019 32 ĂN ĐỀ
03/08/2019 33 ĂN ĐỀ
02/08/2019 84 miss
01/08/2019 58 miss