ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

SOI CẦU MIỀN BẮC

= >Hãy Theo Đều Để Có Cầu Đẹp Nhất < =. CẦU HÔM NAY có tỷ lệ ăn cao nhất hôm nay giúp các bạn vô bờ an toàn gỡ vốn đã mất. hãy lấy số ngay!!

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC  =>   1.000.000 VNĐ

Để nhận số  thì bạn cần nạp  vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 – 18h00 mỗi ngày nhé!

Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 2- Đuôi 2 miss
22/01/2020 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4– Đuôi 9
21/01/2020 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9– Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5– Đuôi 0
19/01/2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2– Đuôi 1
18/01/2020 Đầu 0 Đuôi 2 Win Đầu 0
17/01/2020 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7– Đuôi 1
16/01/2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8– Đuôi 2
15/01/2020 Đầu 2- Đuôi 0 Win Đuôi 0
14/01/2020 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6– Đuôi 4
13/01/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4– Đuôi 4
12/01/2020 Đầu 3- Đuôi 6 miss
11/01/2020 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5
10/01/2020 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9
09/01/2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7– Đuôi 4
08/01/2020 Đầu 0 Đuôi 4 Win Đầu 0– Đuôi 4
07/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5– Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1
05/01/2020 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
04/01/2020 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4– Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4– Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 0 Đuôi 4 Win Đầu 0– Đuôi 4
01/01/2020 Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu 0
 31/12/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0– Đuôi 8
 30/12/2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8– Đuôi 8
 29/12/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0– Đuôi 1
 28/12/2019 Đầu 2- Đuôi 3 miss
 27/12/2019 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7– Đuôi 7
 26/12/2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3– Đuôi 9
 25/12/2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8– Đuôi 1
 24/12/2019 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2
 23/12/2019 Đầu 3- Đuôi 5 miss
 22/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4– Đuôi 2
 21/12/2019 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4– Đuôi 8
 20/12/2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8– Đuôi 4
 19/12/2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8
 18/12/2019 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4– Đuôi 9
 17/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2– Đuôi 2
 16/12/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6– Đuôi 8
 15/12/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0
 14/12/2019 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9– Đuôi 4
 13/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7– Đuôi 6
 12/12/2019 Đầu 2- Đuôi 8 miss
 11/12/2019 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8– Đuôi 5
 10/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3– Đuôi 3
 09/12/2019 Đầu 3- Đuôi 9 miss
 08/12/2019 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4
 07/12/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3– Đuôi 8
 06/12/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3– Đuôi 0
 05/12/2019 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6– Đuôi 7
 04/12/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1– Đuôi 9
 03/12/2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
 02/12/2019 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
 01/12/2019 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8– Đuôi 7
 30/11/2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9– Đuôi 6
 29/11/2019 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0– Đuôi 3
 28/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3– Đuôi 2
 27/11/2019 Đầu 4- Đuôi 5 miss
 26/11/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3– Đuôi 1
 25/11/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6– Đuôi 8
 24/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4– Đuôi 2
 23/11/2019 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
 22/11/2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7– Đuôi 8
 21/11/2019 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1
 20/11/2019 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5
 19/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4– Đuôi 2
 18/11/2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8– Đuôi 4
 17/11/2019 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đầu 0– Đuôi 0
 16/11/2019 Đầu 3- Đuôi 2 Win Đuôi 2
 15/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0– Đuôi 8
 14/11/2019 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5– Đuôi 8
 13/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đầu 1
 12/11/2019 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4– Đuôi 4
 11/11/2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1– Đuôi 6
 10/11/2019 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1– Đuôi 0
 09/11/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0
 08/11/2019 Đầu 3- Đuôi 5 miss
 07/11/2019 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đuôi 4
 06/11/2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8– Đuôi 1
 05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win Đầu 9– Đuôi 0
 04/11/2019 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4– Đuôi 3
 03/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win Đầu 1– Đuôi 1
 02/11/2019 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đuôi 4
 01/11/2019 Đầu 0- Đuôi 9 miss